ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ τοῦ Παραρτήματος τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» στὴν Ἱερὰν Πόλη τοῦ Μεσολογγίου

Τὸ παράρτημα τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» στὴν Ἱερὴ Πόλη τοῦ  Μεσολογγίου, συνεχίζοντας τὸν κύκλο τῶν τακτικῶν ὁμιλιῶν-συζητήσεων, ὀργάνωσε τὴν Δευτέρα 1 Ἰουλίου στὶς 8.30 μ.μ. τὴν δεύτερη κατὰ σειρὰ ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν Ὑποστράτηγο ἐ.ἀ. κ. Γεώργιο Κουρεμένο καὶ θέμα: « Ἡ Γεωπολιτικὴ Κατάσταση στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὰ Βαλκάνια». Ἡ ἐκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  στὴν Λέσχη Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς τῆς Ἱ.Π. Μεσολογγίου, στὴν κεντρικὴ πλατεῖα «Μάρκου Μπότσαρη».  Στὴν εἰσηγητικὴ ὁμιλία, παρουσιάστηκαν πολλὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες πτυχὲς τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν κ. Κουρεμένο, ὁ ὁποῖος ἀπάντησε καὶ σὲ πολλὲς ἐρωτήσεις ποὺ τέθηκαν ἀπὸ τὸ κοινό. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ κέρασμα ποὺ προσφέρθηκε σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους  στὴν ταράτσα τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς τῆς  Ἱ.Π. Μεσολογγίου τῆς Λέσχης.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἐκφράζονται, ἐκ μέρους τοῦ παραρτήματος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη  Ῥωμηοσύνη», στὸν Ἀνώτατο Διοικητὴ τοῦ 2/39 Συντάγματος Εὐζώνων Συνταγματάρχη Δημήτριο Σπύρου γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως στὸν χῶρο τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν τῆς Φρουρᾶς τῆς  Ἱ.Π. Μεσολογγίου.

Ἱερὰ Πόλις Μεσολογγίου

2 Ἰουλίου 2019