Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου

Ίν’ εκφύγης πυρ της γεέννης παμμάκαρ,
Tο πυρ υπέστης Nικόλαε ευθύφρον.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα