Νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει την ανασφάλεια των σκευασμάτων mRNA

Τον Σεπτέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε μια νέα επιστημονική έρευνα υπογεγραμμένη από έγκριτους επιστήμονες (στην ομάδα μετέχει και ο Έλληνας Καθηγητής Αντώνιος Κυριακόπουλος), που επιβεβαίωσε τις ανησυχίες για τα εμβόλια mRNA. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Πρόσφατα δεδομένα, καταδεικνύουν ότι οι αλληλουχίες RNA του SARS CoV-2 μπορούν να μεταγραφούν στο DNA και να ενσωματωθούν ενεργά στο γονιδίωμα των προσβεβλημένων ανθρώπινων κυττάρων, με τη μεσολάβηση ρετροτρανσποζονίων».

(* Σημείωση: Τα ρετροτρανσποζόνια είναι κινητά γενετικά στοιχεία που ενισχύονται με αντίστροφη μεταγραφή ενός ενδιάμεσου RNA).

Τα ευάλωτα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, καθώς και τα γαμετοκύτταρα, μπορεί να είναι οι πρώτοι στόχοι για ανεπιθύμητη παρεμβολή RNA. Οι προβλεπόμενες συνέπειες θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που χρήζουν διελεύκανσης. Απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω αξιολογήσεις τοξικότητας, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η πιθανή εμφάνιση παρεμβολών στις κανονικές διεργασίες του DNA που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί με mRNA».

584039