Καταρρίπτουμε μιά (ἀπό τίς πολλές…) κορωνοπαράνοια!

Γράφει ο Κώστας Καραΐσκος
 
Μία πραγματική βόμβα ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας στό ἐρώτημα πού ὑποβάλαμε πρό μηνός (14/2/23), σχετικά μέ τό συνεχιζόμενο θέατρο τοῦ παραλόγου στίς κηδεῖες κόβιντ.
Ἐχθές λοιπόν λάβαμε ἠλεκτρονικά τήν ἀπάντηση ἀπό τήν Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας πού οὔτε λίγο οὔτε πολύ βεβαιώνει ὅτι:
 
1) ἡ πρώτη ἐγκύκλιος τοῦ Ἀπριλίου (16-4-2020) ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ἐπέβαλε «μέτρα κατά τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ», βασισμένα σέ διεθνεῖς κανόνες πού εἶχαν ἀλλάξει 15 χρόνια πρίν!
 
2) τό ὑπουργεῖο ἔστειλε καί δεύτερη ἐγκύκλιο 8 μῆνες μετά (11-12-2020), ἡ ὁποία ἰσχύει ἔκτοτε καί μέχρι σήμερα. Τί λέει αὐτή; Δέν προβλέπει οὔτε ἰδιαίτερο χῶρο ταφῆς, οὔτε ἀπαγόρευση ἐκταφῆς πρίν τήν δεκαετία, οὔτε ἀπαγόρευση μεταφορᾶς νεκροῦ καί λαμβάνονται μόνο ὑπόψιν τά μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας πού ἰσχύουν.
Πλήρης ἀντίθεση δηλαδή μέ ὅσα συμβαίνουν σέ ὅλη τή χώρα, παρότι εἶχαν ὑπάρξει κάποια σχετικά δημοσιεύματα – τό ἐπιβεβαιώσαμε τηλεφωνώντας καί σέ ἄλλες πόλεις! Ἤρθαμε σέ ἐπαφή μέ κάθε ἁρμόδιο καί καταλάβαμε τί συνέβη.
 
Τό ὑπουργεῖο ἀρχικά εἶχε στείλει ἐκείνη τήν παρανοϊκή ἐγκύκλιο καί ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνακάλυψε τή γκάφα. Ἀντί ὅμως νά τήν παραδεχθεῖ καί νά ἐπισημάνει στήν διορθωτική ἐγκύκλιο τό τί ἀλλάζει, τό ἔγγραφο τοῦ κ. Πρεζεράκου (τότε Γ.Γ. Δημόσιας Ὑγείας) ἁπλῶς δέν ἐπανέλαβε τήν ἐπίμαχη ἀκροτελεύτεια φράση πού ἀφοροῦσε τήν ταφή (ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορά τοῦ νεκροῦ κ.τ.λ.).
Ἐννοεῖται ὅτι κανένας ἁρμόδιος δέν ἀντιλήφθηκε τήν ἀπουσία μιᾶς φράσης καί ὅλη ἡ Ἑλλάδα συνέχιζε νά ζεῖ τόν ἐφιάλτη τῆς μεταθανάτιας προσβολῆς τῶν νεκρῶν της, τῆς ταλαιπωρίας τῶν συγγενῶν, τῶν ἀχρείαστων ἐξόδων κ.τ.λ κ.τ.λ.
Ἀπό δῶ καί πέρα λοιπόν, μέ δεδομένη τήν ἀποκάλυψη ὅσων ΔΕΝ ἰσχύουν (ἐδῶ καί 27 μῆνες!!!), πρέπει νά βγεῖ κάποιος στό πανελλήνιο καί νά πεῖ ἐπιτέλους τί ἰσχύει μά καί νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τίς χιλιάδες κόσμου πού δέν μπόρεσαν νά θάψουν τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα ὅπως θά ἔπρεπε.
Βεβαίως δέν εἶναι αὐτό τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν χρόνων τῆς λεγόμενης πανδημίας, κάθε ἄλλο, ἀλλά ἄς τό ἀφήσουμε αὐτό ἐπί τοῦ παρόντος. Εἶναι πραγματικά νά ἀπορεῖς: ὁλόκληρη ἡ χώρα ζεῖ ἐπί τρία χρόνια μιάν ἀσύλληπτη τρέλλα καί ἔμεινε σέ μᾶς νά φωνάξουμε “φτάνει πιά”, ὅλοι οἱ θεσμικοί ἐκπρόσωποι – ἁρμόδιοι – ὑπηρεσιακοί παράγοντες βλέπανε (ἀκόμα!) τόν ξεβράκωτο βασιλιά γιά καλοντυμένο;
 
 
 
Ἐπειδή ἤδη ὑπάρχει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τήν ανωτέρω ἀνάρτηση μου περί τῶν ταφῶν κόβιντ, ἀνεβάζω ἐδῶ τήν ἀλλληλογραφία μου μέ τό ὑπουργεῖο Ὑγείας.
 
Πρῶτα τό ἐρώτημά μας:
From: ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [mailto:karaiskk@otenet.gr]
Sent: Tuesday, February 14, 2023 9:53 AM
Subject: Ταφές κόβιντ
 
Προς Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
Τμήμα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων
Κομοτηνή, 14-02-2023
 
Κύριοι,
Παρότι βρισκόμαστε 3 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή των «μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά τη διαχείριση ανθρωπίνων σορών» και οποία τροφοδότησαν τον πανικό του κοινού, δεν έχει ακόμη αλλάξει τίποτε με κάποια νεότερη απόφασή σας από την Δ1γ/ΓΠ/οικ. 25456 (16/4/2020). Συνεχίζεται η αναίτια ταλαιπωρία των Ελλήνων που έχουν την ατυχία να διαγνωστεί ο νεκρός τους με «κόβιντ» και να υποστεί όλα τα παρανοϊκά και αντιεπιστημονικά προβλεπόμενα που αγγίζουν και ξεπερνούν την προσβολή νεκρού (δεν αγγίζουμε τον νεκρό, παρουσία ελάχιστων συγγενών, σφραγισμένο φέρετρο, ξεχωριστός χώρος ταφής, απαγόρευση εκταφής πριν την δεκαετία…).
Ως δημοτική παράταξη ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ στην Κομοτηνή ρωτάμε πότε σκοπεύετε να απαλλάξετε την κοινωνία από την αχρείαστη αυτή πρακτική, συμμορφούμενοι με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα προκύψει.
 
Για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ
Κώστας Καραΐσκος, δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής
 
 
Καί  ἡ ἀπάντηση:
 
Σχετικά με τη διαχείριση αποθανόντων από Covid-19 παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
Τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο Δ1γ/Γ.Π./οικ.25456/16.4.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔΙ465ΦΥΟ-Ε56) βασίζονται στα άρθρα 2 και 3 του ΠΔ. 210/1975 (ΦΕΚ 63/08.04.1975, τ.Α’) «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων». Ωστόσο, εκ παραδρομής δεν ελήφθη υπόψη ότι οι διατάξεις περί μεταφοράς και ταφής των νεκρών που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά παραπέμπουν σε παλαιότερο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, που δεν ισχύει πλέον, καθώς έχει αντικατασταθεί με την ισχύουσα έκδοση του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) το 2005, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».
Ως εκ τούτου και μετά την έκδοση των οριστικών κατευθυντήριων οδηγιών του ECDC και του ΠΟΥ αναφορικά με τη διαχείριση των νεκρών από Covid-19, η Υπηρεσία μας επικαιροποίησε την Εγκύκλιο με την ισχύουσα «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διαχείριση και μεταφορά ανθρωπίνων σορών ή τέφρας θανόντων από COVID-19» Δ1α/Γ.Π.οικ.80262/11.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΔΩ465ΦΥΟ-ΥΥΠ).
Με την ανωτέρω ισχύουσα Εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι θανόντες από λοίμωξη Covid-19 κηδεύονται σύμφωνα με το εθιμοτυπικό, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων τήρησης αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων, χρήσης μάσκας και λοιπών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεν προβλέπεται ειδικό τμήμα του κοιμητηρίου για τον ενταφιασμό θανόντων από Covid-19. O ενταφιασμός τους γίνεται όπως των θανόντων από οποιοδήποτε άλλο αίτιο, δηλαδή στους υπάρχοντες χώρους ταφής όλων των κοιμητηρίων, μετά την ενδεδειγμένη φροντίδα της σορού και την τοποθέτηση σε φέρετρο όπως αναφέρεται στην ως άνω εγκύκλιο. Για την εκταφή τους, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκταφής, ισχύουν οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τους θανόντες από οποιοδήποτε άλλο αίτιο.
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
(…)
Πληροφορίες:
Ακριβή Σπυριδωνίδου, 2132161232