Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

 

Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Ὁ Δαυΐδ προτρέπει τοὺς ἐχθρούς του νὰ ὀργίζωνται ἐναντίον του, νὰ μὴν ἁμαρτάνουν ὅμως καὶ κατὰ τοῦ Θεοῦ: «ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε» (Ψαλμὸς 4, 5). Σοφὴ προτροπὴ ποὺ λέμε σὲ ὅσους μπορεῖ δικαίως νὰ ὀργίζωνται, δὲν πρέπει ὅμως νὰ βλάπτουν ἐκεῖνον ποὺ θεωροῦν ὅτι τοὺς ἀδικεῖ: Παιδιά, ἔχετε δίκιο ποὺ θυμώνετε, μὴ δώσετε ὅμως συνέχεια· ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα