Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

 

Λόγος ἅλατι ἠρτυμένος. Ἀπὸ τὴν Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου προέρχεται ἡ φράση «λόγος ἅλατι ἠρτυμένος»: ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι (4, 6). Τελειώνοντας ὁ Ἀπόστολος τὶς παραινέσεις του πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες τῆς ἐπιστολῆς ἀναφέρεται στὶς σχέσεις τῶν χριστιανῶν πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἐκκλησίας. Ὁ λόγος τους νὰ εἶναι πάντοτε εὐχάριστος, χαριτωμένος καὶ νὰ εἶναι ἅλατι ἠρτυμένος, ὥστε νὰ δίνουν στὸν καθένα ποὺ ρωτάει τὴν κατάλληλη ἀπάντηση. Λόγος ἅλατι ἠρτυμένος εἶναι ὁ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε τὶ σάπιο καὶ ρυπαρό, νόστιμος καὶ εὐχάριστος, ποὺ προσφέρεται ὄχι ἄκαιρα, ἀλλὰ συνετὰ καὶ στὴν κατάλληλη εὐκαιρία: Ὁ λόγος του ἦταν ἅλατι ἠρτυμένος. Βαθὺς γνώστης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ πατερικοῦ λόγου διάνθιζε τὶς ὁμιλίες του μὲ χωρία ἀπὸ τὴ Βίβλο καὶ ρήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὁ λόγος του ὁμοίαζε μὲ τοὺς ὁμόκεντρους κύκλους ποὺ δημιουργοῦνται σὲ λίμνη ὅταν ρίχνουμε μιὰ πέτρα. Ἀνέπαυε καὶ τὸν ὀλιγογράμματο, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐγκρατῆ τῶν θεολογικῶν γραμμάτων.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα