Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

Ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ Κυρίου στὴ Γεσθημανὴ προέρχεται ἡ γνωστὴ βιβλικὴ ρήση «ἤγγικεν ἡ ὥρα»· τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με (Ματθ. 26,45). Λέγεται σὲ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες τὰ πράγματα ἔχουν φτάσει στὴν πιὸ καίρια φάση τους καὶ ἀναμένεται νὰ συμβῆ κάτι πολὺ σημαντικὸ καὶ νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις. Συχνὰ χρησιμοποιεῖται σὲ τίτλους ἄρθρων. Ἤγγινεν ἡ ὥρα οἱ Ἕλληνες νὰ ἀποφασίσουν ἂν θὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι οἱ ἐπαῖτες τῆς Εὐρώπης, ἐθισμένοι στὸ καπίστρι τῶν ὑποζυγίων, ἢ ἂν θὰ ἐπιχειρήσουν μιὰ νέα ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, ἀντάξια τοῦ ὀνόματός τους.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα