Εμμανουήλ Καπετανάκης (πρ. Διευθ. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως): Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης