Δημήτριος Τσελεγγίδης – Πίστη χωρὶς εὐλάβεια, θάνατος πνευματικός!

Ἀπόσπασμα συνομιλίας τοῦ καθηγητοῦ Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ καὶ τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Πέτρου Χίρς.
Ἡ πίστη, στὴν ὁποία ἐπιμένουν νὰ ἀναφέρονται τὶς ἡμέρες αὐτὲς συνεχῶς στὰ κηρύγματὰ τους οἱ ἱεράρχες, χωρὶς καμιὰ ἀναφορὰ στὴν εὐλάβεια, ὡς ἑλιγμό, γιὰ νὰ πείσουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ περὶ τῆς ἀθωότητας τῶν πονηρῶν ἐπινοήσεων τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ νὰ δικαιολογήσουν συνάμα τὴν ἄνομη συνέργειά τους μὲ τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ κατεστημένο, εἶναι «ἄσφαιρη» καὶ κολοβωμένη! Ὀρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξία πᾶνε μαζί. Δυστυχῶς ἡ ἐκκοσμίκευση ἰσοπέδωσε ἤδη τὰ ἁγιοπατερικὰ βιώματα στὶς καρδιές τους καὶ καταφεύγουν στὴν ἐκλογίκευση ἀκόμη καὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας!
 
 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 5/6/21