Ἐπετειακή ἐκδήλωση-ὁμιλία τῆς Ε.ΡΩ. Ἀθήνας γιά την 25η Μαρτίου 1821 – 22/3/23

Ἡ ”Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” Ἀθήνας σᾶς, προσκαλεῖ σέ ἐπετειακή ἐκδήλωση-ὁμιλία, τιμῶντας τήν ἐθνική μας ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου 1821 μέ θέμα:  ”Μετά πολλούς αἰῶνες σκλαβιᾶς Ρήγας ὁ Βελεστινλής  σπείρει τόν σπόρον τῆς Ἐλευθερίας…”

Τήν ὁμιλία θά ἀναπτύξει ὁ διδάκτωρ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς καί ἰατρός κός Δημήτρης Καραμπερόπουλος. Ὁ δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος εἶναι Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν – Βελεστίνου – Ρήγα ἐνῶ ἔχει ἐπιμεληθεῖ τήν ἔκδοση ὅλων τῶν ἔργων (ἁπάντων) τοῦ ἐθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή.

Ἡ ἐν λόγῳ ὁμιλία θά λάβει χώρα στά Γραφεῖα τῆς ”Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” Ἀθήνας τήν Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 καί ὥρα 20.00. Τά Γραφεῖα τῆς Ε.ΡΩ. Ἀθήνας βρίσκονται πλησίον τοῦ σταθμοῦ ΗΣΑΠ ”Ἅγιος Ἐλευθέριος”, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἰακωβίδου αρ.45, (τ.κ. 111 43, τήλ: 210.6930355) στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο.

Ἡ ”Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” προσκαλεῖ τά μέλη, τούς φίλους καί συνεργάτες της νά παρακολουθήσουν τήν πνευματική αὐτή ὁμιλία γιά τόν ἐθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή. Στούς παρευρισκόμενους Θά διανεμηθεῖ, τιμῆς ἕνεκεν, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ”Ε.ΡΩ.”  τῆς ”Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”.