Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Βρετανικὴν ἐφημερίδα «Telegraph»

Ἀξιότιμε κύριε Ἀρχισυντάκτα, κύριοι συντάκτες τῆς ἐφημερίδας «Telegraph».

Σὲ δημοσίευμά σας στὴν ἐφημερίδα σας στὶς 3/11/2021 κάνετε ἀναφορὰ στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τοὺς Ἕλληνες ἐπαναστάτες ποὺ ἀποτίναξαν τὴν Τουρκικὴ σκλαβιὰ, διαπράττοντας ἐγκλήματα πολέμου καίγανε μουσουλμάνους καὶ ἡ ἐπανάσταση ἦταν βάρβαρη καὶ ἐκδικητικὴ, κάνον­τας λόγο γιὰ τὴν σφαγὴ τῆς Τριπολιτσᾶς.

Ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς Ἐπανάστασης Θοδωρής Κολοκοτρώνης εἶπε ὅτι, ὅταν ξεκινήσαμε τὴν ἐπανάσταση, ἦταν σὰν μία χρυσὴ βροχὴ ποὺ ἔπεσε πάνω μας πολεμώντας πρῶτα γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία, τονίζοντας ἐπίσης ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπόγραψε τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν παίρνει τὴν ὑπογραφή του πίσω.

Σκλαβιὰ ἀπάνθρωπη 400 χρόνια, σφαγές, βασανιστήρια, παιδομάζωμα, φορολογία ἀβάσταχτη, τυραννία, βιασμοί, πράξεις ποὺ δὲν τὶς χωράει ἀνθρώπου νοῦς, καταστροφὴ καὶ μόνο καταστροφὴ ἀπὸ τοὺς Τούρκους πρὸς τὴν ἔνδοξη Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν σφαγὴ τῆς Τριπολιτσᾶς, πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι μιὰ ἐπανάσταση, ἕνας πόλεμος δὲν γίνεται μὲ κομφετί! Γενικὰ στὴν ἐπανάσταση οἱ Ἕλληνες πολέμησαν μὲ ἀνδρεία, γενναιότητα καὶ αὐτοθυσία, σὰν τοὺς ἀρχαίους τους προγόνους, σὰν ΗΡΩΕΣ.

Τὰ δικά σας ὡς Βρετανοί, τὰ ξεχάσατε, τί κάνατε στὴν Ἀφρική, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Πολυνησία ὡς ἀποικιοκράτες. Μᾶλλον ἢ εἶστε ἀνιστόρητοι ἢ τὰ πήρατε χοντρὰ ἀπὸ τὴν Τούρκικη προπαγάνδα καὶ τὴν Τουρκία.

Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶτε ὅτι, ὅταν ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη τὸ 1453, πάρα πολλοὶ λόγιοι Βυζαντινοὶ Ἕλληνες, φύγανε στὴν Εὐρώπη καὶ μὲ τὶς γνώσεις καὶ μόρφωσή τους ἔφεραν τὴν Ἀναγέννηση, στὰ γράμματα καὶ στὶς Τέχνες, ἐκεῖ στὴν Δύση σὲ σᾶς στὴν Εὐρώπη.

Ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶτε ὅτι σὲ ἕνα ἄλλο πόλεμο, τὸ 1940, ὁ δικός σας ὁ ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ εἶπε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες.

Μὲ τὸν Κολοκοτρώνη ἄρχισα μὲ τὸν Κολοκοτρώνη θὰ τελειώσω, τί δηλαδή; ὅτι κάθε Ἕλληνας κρύβει μέσα του ἕνα Κολοκοτρώνη!

Γι’ αὐτό, ὅταν ξαναγράψετε γιὰ τὴν ἡρωϊκὴ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, νὰ τὸ κάνετε μὲ προσοχὴ καὶ περισσότερη μελέτη καὶ μὲ ἀκόμη περισσότερη εὐλάβεια.

Μὲ ἐκτίμηση καὶ σεβασμὸ

Φώτιος Γιαννόπουλος

Βέροια

Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ μαθητευόμενος ἁγιογράφος ἀπὸ τὴν μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν τρισένδοξη, εὐλογημένη καὶ ἁγιοτόκο Ἑλλάδα

Υ.Γ.: Ἡ ἐπιστολὴ θὰ σᾶς σταλεῖ χειρόγραφα γραμμένη στὰ γραφεῖα τῆς ἐφημερίδας σας στὸ Λονδίνο, γραμμένη στὰ ἀγγλικά.

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ