Όταν βασίζεσαι πλήρως στον ψηφιακό κόσμο υφίστασαι και τις συνέπειες…

Παρέλυσαν τα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας τεχνικού προβλήματος με στις πύλες ηλεκτρονική ανάγνωσης των διαβατηρίων… Αποτέλεσμα ήταν το ξέσπασμα απίστευτης οργής από το κοινό που ταλαιπωρήθηκε για πολλές ώρες χάνοντας τις προγραμματισμένες πτήσεις…
Όταν δίχως εναλλακτικές επαναπαυόμαστε πλήρως στον ψηφιακό κόσμο υπάρχει κίνδυνος να υποστούμε απρόβλεπτες συνέπειες…
 
30/5/23