Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Τιμαλφεῖς λέξεις

Φέρελπις εἶναι αὐτὸς ποὺ φέρει τὴν ἐλπίδα, ποὺ δημιουργεῖ ἐλπίδες, ὁ ἐλπιδοφόρος, ὁ εὔελπις: φέρελπις νέος/πολιτικός/συγγραφέας/ὑποψήφιος. Ὁ φέρελπις παρουσιάζει δυσκολία στὴν κλίση.

Ὁ/ἡ φέρελπις

Τοῦ/τῆς φερέλπιδος

Τὸν/τὴν φερέλπιδα

φέρελπι

Οἱ φερέλπιδες

Τῶν φερέλπιδων

Τούς/τίς φερέλπιδες

Φερέλπιδες

Τὸ φέρελπι

Τοῦ φερέλπιδος

Τὸ φέρελπι

φέρελπι

Τὰ φερέλπιδα

Τῶν φερέλπιδων

Τὰ φερέλπιδα

φερέλπιδα

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα