Χάθηκες; Προσευχήσου… (ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ταινία μικροῦ μήκους)

Ἕνας μεσήλιξ τῶν ἡμερῶν μας, “ἀπολωλὸς πρόβατο”, θυμάται ἕνα θαῦμα ποὺ εἶχε διηγηθῆ κάποτε σὲ αὐτὸν καὶ τὰ ἀδέλφια του ὁ εὐσεβὴς πατέρας τους, ὅταν ἀκόμη ζοῦσαν στὸ χωριουδάκι τους…

Μιὰ ταπεινὴ ἐρασιτεχνικὴ ταινιούλα πού, μὲ ὅλες τὶς ἀτέλειές της, ἐπελέγη ἐπισήμως ἀπὸ ἀμερικανικὸ φεστιβὰλ χριστιανικῶν ταινιῶν. Γυρίστηκε μὲ χαρὰ γιὰ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους καὶ ἄλλους καλοπροαιρέτους, ποὺ ἀναζητοῦν ὀάσεις στὴν ἔρημο τοῦ διαδικτύου.

 

https://youtu.be/hMJGcAzipSE

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα