π. Δημήτρης Γκαγκαστάθης: Τα ανδρόγυνα σήμερα βρίσκονται εν διαστάσει επειδή δεν υπάρχει ευλογία Θεού

…Σας εύχομαι εκ βάθους ψυχής να ζήσετε χρόνια πολλά, με αγάπη, ειρήνη και ομόνοια. Να είστε το παράδειγμα της σημερινής εποχής. Ως επί το πλείστον τα ανδρόγυνα ευρίσκονται εν διαστάσει διότι δεν υπάρχει ευλογία Θεού.

Όπου πηγαίνω και σταματώ, αυτά συναντώ. Ο άνδρας να κατηγορεί την γυναίκα και να μην έχει εμπιστοσύνη, ούτε και η γυναίκα από τον άνδρα. Μόνον ξέρουν να μου λέγουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Δεν έχουν αγάπη. Μεγάλο κατήφορο έχουν πάρει. Κατήντησαν το μυστήριο του γάμου ανθρωποεμπόριο! Κοιτάζουν τον χρυσόν και όχι τον Χριστόν, αφού ερωτούν, πόσα θα μου δώσει; Δεν ερωτούν για το άτομο, τι είναι; Λεπτά μόνον, και ας είναι σάρα-μάρα και το κοκορέτσι, που λέγει η παροιμία.

Αφού τελειώσουν τα λεπτά δεν την χρειάζεται άλλο. Τρέχει αλλού ή μπαίνει άλλη εις το μέσον και τους χωρίζει. Τι βλέπει και ακούει ο καλός Θεός, και πως μας ανέχεται με αυτά τα οποία κάνουμε; Πιστεύω ότι υπάρχουν αγνές ψυχές που προσεύχονται και παρακαλούν και αγρυπνούν για εμάς και γι΄αυτό μακροθυμεί ο καλός Θεός περιμένοντας την μετάνοια μας.

Μετ΄ απείρων ευχών, ο έσχατος πάντων
Δημήτριος Γκαγκαστάθης, Ιερεύς

 

Παπά Δημήτρης Γκαγκαστάθης, Βίος- Θαύματα-Νουθεσία και Επιστολαί, σ.442-443, Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»

orthopraxia