Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β’ Λουκά)

Χερουβικό Φωκαέως ήχος πλάγιος του τετάρτου διάκο Διονύσιος Φιρφιρής

Ο τελευταίος στίχος απο το αργό ” Θεοτόκε Παρθένε ”του Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος πλ. Δ΄