Ἰούνιος

Ἰούνιος

 

1-6-1821

Ὁ Ἐμμανουήλ Παπᾶς καταλαμβάνει τήν Ἱερισσό.

1-6-1854

Τερματίζεται ἡ Ἐπανάσταση στή Χαλκιδική.

3-6-1941

Τά γερμανικά στρατεύματα ἀνασκάπτουν τό χωριό Κάνδανος τῶν Χανίων.

4-6-1897 

Τέλος Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου 1897.

5-6-1825

Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος δολοφονεῖται στήν Ἀκρόπολή τῆς Ἀθήνας.

5-6-1896

Ἀποβίβαση τοῦ ἀνταρτικοῦ σώματος τοῦ Μακεδόνα Ὁπλαρχηγοῦ Ἀθανασίου Μπρούφα, στή σκάλα Ἐλευθεροχωρίου τοῦ Θερμαϊκοῦ.

6-6-552 

Οἱ Βυζαντινοί, ὑπό τόν Στρατηγό Ναρσή, καταλαμβάνουν τή Ρώμη ἀπό τούς Γότθους.

6-6-1822  

Ἀνατίναξη τῆς Τουρκικῆς Ναυαρχίδας ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Κανάρη.

6-6-1854

Τερματίζεται ἡ Ἐπανάσταση τῆς Θεσσαλίας.

6-6-1920 

Τό Ἀνώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο ἔδωσε τήν ἄδεια προελάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν Δαρδανελλίων.

7-6-1907

Ἀπαγχονισμός τοῦ Ἄγρα.

8-6-1821 

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης ἔρχεται ἀπό τήν Τεργέστη στήν Ὕδρα  γιά νά λάβει μέρος στήν Ἐθνεγερσία.

9-6-1920 

Ἀρχίζει ἡ προέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στή Μ. Ἀσία.

10-6-1822

Ἡ Ἀθήνα μετά ἀπό 366 χρόνια ἦταν καί πάλι ἐλεύθερη.

10-6-1823 

Δύναμη 1.000 Τούρκων πυρπολεῖ τήν Ἀράχωβα.

10-6-1920

Μεικτό ἀπόσπασμα τῆς XIII Μεραρχίας καταλαμβάνει τήν πόλη  Σαλιχλή (περιοχή τῆς Φιλαδέλφειας).

10-6-1944

Οἱ Γερμανοί ἐκτελοῦν στό Δίστομο 218 ἄτομα, ἀπό τά ὁποῖα 20  βρέφη, 15 παιδιά καί 42 ὑπερήλικες.

11-6-1798

Ἐκτελεῖται στίς φυλακές Βελιγραδίου ὁ Ρήγας Φεραῖος.

11-6-1920

Τμήματα τοῦ Σώματος Στρατοῦ Σμύρνης καταλαμβάνουν τήν κωμόπολη Σόμα. 

12-6-1821

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης ἐκδίδει τήν πρώτη προκήρυξή του, ὡς «πληρεξούσιος Στρατηγός» τῆς Πελοποννήσου καί τῶν ἄλλων περιοχῶν.

12-6-1821

Ὁ Διοικητής τῆς Κύπρου, Κιουτσούκ Μεχμέτ, συλλαμβάνει μέ δόλο 470 Ἕλληνες τήν ὥρα πού ἐκκλησιάζονταν.

12-6-1823

600 Ψαριανοί καταλαμβάνουν τήν κωμόπολη Τσανταρλή.

13-6-323 π.Χ. 

Θάνατος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.

13-6-1821

Οἱ Τοῦρκοι καταλαμβάνουν τό Ἰάσιο τῆς Μολδοβλαχίας.

13-6-1825

Ὁ Ἰμπραήμ μέ 6.000 ἄντρες καταλαμβάνει τό Ἄργος.

13-6-1903

Τό πρῶτο ἀνταρτικό σῶμα, ἀπό τήν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα,εἰσέρχεται στή Δυτική Μακεδονία.

13-6-1917

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει Κυβέρνηση μέ τό Κοινοβούλιο πού εἶχε ἐκλεγεῖ στίς ἐκλογές τῆς 31-5-1915.

15-6-1821

Οἱ Τοῦρκοι σφάζουν πολλούς ἀμάχους στά Χανιά, γιά νά  ἐκδικηθοῦν τόν θάνατο τοῦ ἀρχηγοῦ τους Ἰμπραήμ Ταμπουρατζή καί τήν ἥττα τῶν γενιτσάρων στή μάχη Λούλου.

15-6-1914 

Ἡ δολοφονία τοῦ Διαδόχου του Αὐστροουγγρικοῦ θρόνου· ἀφορμή τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

16-6-1913 

Ὁ Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος.

17-6-1771

Ὁ Δασκαλογιάννης θανατώνεται ἀπό τούς Τούρκους στόν Χάνδακα (Ἡράκλειο) Κρήτης, μέ φρικτό τρόπο.

17-6-1821

Προσκύνημα τῆς σοροῦ τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄, στόν  Μητροπολιτικό ναό τῆς Ὀδησσοῦ.

17-6-1913 

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση ἀποφασίζει γενική ἀντεπίθεση γιά νά καθαριστεῖ ἡ Θεσσαλονίκη ἀπό τις  Βουλγαρικές μονάδες.

17-6-1917 

Ἡ Ἑλλάδα εἰσέρχεται καί ἐπίσημα στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

18-6-860

Ρωσικός στόλος εἰσέρχεται στόν Βόσπορο, λεηλατεῖ τά παράλιά του καί ἐπιτίθεται κατά τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

18-6-1913

Ἡ II Μεραρχία ἀναγκάζει τά Βουλγαρκά τμήματα στή Θεσσαλονίκη νά παραδοθοῦν.

19-6-1097 

Τά βυζαντινά στρατεύματα, ὑπό τόν Αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α΄ Κομνηνό,  καταλαμβάνουν τή Νίκαια τῆς Μ. Ἀσίας.

19-6-1920

Ἡ Μεικτή Ταξιαρχία Ξάνθης καταλαμβάνει τήν Πάνορμο.

20-6-1919

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀνακαταλαμβάνει τό Ἀϊδίνιο.

21-6-1818 

Ὁ Ἀναγνωσταρᾶς μυεῖ τόν Παπαφλέσσα στή Φιλική Ἑταιρεία.

21-6-1824 

Καταστροφή τῶν Ψαρῶν.

21-6-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός κατανικᾶ τίς βουλγαρικές δυνάμεις στό Κιλκίς καί τόν Λαχανά.

21-6-1921

Ἡ νῆσος Τένεδος παραδίνεται στούς Ἕλληνες ἀπό τήν Ἀγγλία.

22-6-168 π.Χ.

Ὁ Μακεδονικός Στρατός, ὑπό τόν βασιλιά Περσέα, στή διάρκεια τοῦ Γ΄ Μακεδονικοῦ Πολέμου (171-167 π.Χ.), ἐπιτίθεται στήν Πύδνα ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ Ρωμαίου Ὑπάτου Λευκίου Αἰμίλιου Παύλου. Ἀπό τή σύγκρουση ὁ Μακεδονικός Στρατός καταστρέφεται σχεδόν ὁλοκληρωτικά.

23-6-1822

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαλύει τήν πολιορκία τῆς Πάτρας.

23-6-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθερώνει τή Δοϊράνη.

23-6-1914

Τμήματα τοῦ στρατοῦ τῆς Αὐτόνομης Βόρειας Ἠπείρου ἀπελευθερώνουν τήν Κορυτσά καί τήν ἑπόμενη μέρα τή Μοσχόπολη.

23-6-1941

Ἀρχίζει στήν Αἴγυπτο ἡ ὀργάνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Μέσης Ἀνατολῆς γιά τή συνέχιση τοῦ ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Ἄξονα.

24-6-1941

Εἰσέρχονται στήν Ἀθήνα τά πρῶτα τμήματα τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων κατοχῆς.

25-6-1920

Ἡ Ἑλληνική Ταξιαρχία Ἱππικοῦ εἰσέρχεται στήν Προῦσσα.

26-6-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἐκδιώκει τούς Βουλγάρους ἀπό τήν  ὀροσειρά τῆς Κερκίνης (Μπέλες).

26-6-1913

Ἀπελευθερώνεται ἡ Καβάλα.

27-6-1913 

Ἀπελευθερώνεται τό Σιδηρόκαστρο. Ἀρχίζουν  οἱ ἐπιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, ἀπ’ ὅλη τή Στρατιά τῆς Μ. Ἀσίας, στήν περιοχή Δορύλαιο – Κιουταχεία – Ἀφιόν Καραχισάρ.

28-6-1797 

Γαλλικά στρατεύματα τοῦ Βοναπάρτη καταλαμβάνουν τήν Κέρκυρα.

28-6-1913 

Ἀπελευθερώνεται ἡ πόλη τῶν Σερρῶν.

29-6-1821 

Ὁ Χουρσίτ Πασᾶς καταστρέφει τούς Καλαρρύτες καί τό Συρράκο Ἠπείρου.

30-6-763

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντῖνος Ε΄ κατατροπώνει τούς Βουλγάρους, στή μάχη τῆς Ἀγχιάλου τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας.

30-6-1878

Ὑπογράφεται στό Βερολίνο ἡ «Βερολίνειος Συνθήκη».

30-6-1913

Τό Ὁλοκαύτωμα τῆς κωμόπολης Δοξάτο τῆς Δράμας ἀπό τούς Βούλγαρους.

30-6-1921

Καταλαμβάνεται τό Ἀφιόν Καραχισάρ ἀπό τήν IV ΜΠ.