Στη Βρετανία νέοι κανόνες επιβάλλουν στους πολίτες να δηλώνουν τις κότες που έχουν για οικιακή χρήση!

Οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανία που έχουν στον κήπο τους μερικές κότες θα πρέπει να τις δηλώνουν στο κράτος σύμφωνα με προτεινόμενους νέους κανόνες.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τέτοια είδους υποχρέωση για όσους είχαν μικρό αριθμό πτηνών (κάτω από 50) για ιδία χρήση. Η δικαιολογητική βάση των νέων κανόνων είναι η αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών!

Οι ιδιοκτήτες πτηνών πλέον θα οφείλουν να επικαιροποιούν τη δήλωση κάθε έτος που θα περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες όπως τον τόπο εκτροφής, το είδος, τον αριθμό, την χρήση τους κ.λπ.

Πηγή

12/3/23

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα