Ἐπιστροφὴ στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς – Ἐπίσκεψη σὲ κτῆμα-λαχανόκηπο, ἀπὸ τὴν Ε.ΡΩ. Πατρῶν.

Τὴν Τρίτη 4 Ἰουνίου 2019 τὸ ἀπόγευμα, μέλη καὶ φίλοι τῆς Ε.ΡΩ. Πατρῶν, συγκεντρώθηκαν στὴν περιοχὴ τῆς Ἐγλυκάδος Πατρῶν σὲ ἕνα παραδοσιακὸ κτῆμα μὲ λαχανόκηπο καὶ ὀπωροφόρα δέντρα ποὺ ἀνήκει καὶ καλλιεργεῖται μὲ ὑποδειγματικὸ παραδοσιακὸ τρόπο- σὲ μέλος τοῦ σωματείου μας.

Σκοπός τῆς δράσης αὐτῆς, ἡ ἐνημέρωση στὸ θέμα τῶν καλλιεργειῶν,ὥστε, οἱ παρευρισκόμενοι νὰ ἀποκτήσουν γνώσεις γιὰ νὰ παραχθοῦν προϊόντα παραδοσιακά, καινοτόμα, ὑψηλῆς διατροφικῆς ἀξίας, καὶ νὰ ἐξασφαλιστεῖ μελλοντικὴ αὐτάρκεια σὲ βασικὲς ἀνάγκες σὲ δύσκολες περιστάσεις.

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη πρῶτα ἀναπτύχθηκε τὸ σκεπτικὸ τῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς τὴν ὁποία ὑποστηρίζει ἡ  Ε.ΡΩ. καὶ ἡ ὁποία ἔχει ὡς πυρήνα τὴν ἀναβίωση τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ πρακτικῶν ζωῆς.

Στὴν συνέχεια,τὸ μέλος τῆς Ε.ΡΩ. Εὐάγγελος Κτενᾶς, ἰδιοκτήτης καὶ καλλιεργητὴς τοῦ κτήματος, παρουσίασε, σὲ χῶρο κατάλληλα προετοιμασμένο, τὶς τεχνικὲς προετοιμασίας τοῦ ἐδάφους, τῆς φύτευσης  καὶ καλλιέργειας λαχανικῶν ἐνῶ, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους, φύτευσαν φυτώρια λαχανικῶν.

Ἀκολούθησε κέρασμα σὲ χῶρο τοῦ ἀγροκτήματος καὶ συζήτηση σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγκαιότητα νὰ βρεθεῖ χῶρος στὸν ὁποῖο θὰ δραστηριοποιηθεῖ ἡ Ε.ΡΩ. Πατρῶν στὴν καλλιέργεια ἀγροτικῶν προϊόντων προκειμένου νὰ ὡφεληθοῦν οἱ φίλοι, τὰ μέλη, οἱ οἰκογένειές τους καὶ γενικότερα οἱ ἀδελφοί μας, σὲ ἐποχὲς ποὺ ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς ἔχει ἐγείρει γιὰ πολλοὺς ἀκόμα καὶ θέματα καθημερινῆς ἐπιβίωσης.