«Τά ἄθεα γράμματα εἶναι ἡ ρίζα κάθε συμφορᾶς»

Ορθόδοξος Τύπος, 30 Απριλίου 2010. 

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κογκούλης, ἀπηύθυνε χαιρετισμό εἰς Ἡμερίδα θεολόγων καθηγητῶν Γυμνασίων – Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. Ἀπό τόν ἐξαιρετικόν αὐτόν χαιρετισμόν,

τόν ὁποῖον δημοσιεύει ἡ «Κοινωνία» τῆς ΠΕΘ (Πανελληνίου ἙνώσεωςΘεολόγων», ἀρ. τ. 1), μεταφέρομεν μερικάς σκέψεις:

«Τά σχολεῖα μας δέν μποροῦν νά ἐνδιαφέρονται μόνο γιά τήν καλλιέργεια τῶν δεξιοτήτων, ἀλλά πρώτιστα νά προσφέρουν Παιδεία μέ τήν τρισυπόστατη διάστασή της, ὡς ἐκπαίδευση, μόρφωση καί ἠθική καλλιέργεια… Ἄν ἐνοχλεῖ κάποιους νεοέλληνες ἡ ὀνομασία τοῦ πολύπαθου μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, σέ κάποια ἐπιστολή μου, τήν ὁποίαν κοινοποίησα στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,πρότεινα τήν μετονομασία σέ μάθημα “Χριστιανική Παιδεία”.

Ἀσφαλῶς προσωπικά θά μέ ἐξέφραζε καλύτερα ἡ ὀνομασία “Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία”, ἀλλάγιά νά προκαλέσει λιγότερο τούς πολέμιους τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν… Θά ἤθελα νά τελειώσω τόν χαιρετισμό μου μέ σκέψεις τοῦ γέροντα Παπουλάκου (Ὁσίου Χριστοφόρου), ὁ ὁποῖος ἔλεγε: “Τʼ ἄθεα γράμματα εἶναι ἡ ρίζα κάθε συμφορᾶς”. Τʼ ἄθεα γράμματα πᾶνε νά ξεράνουνε καί τό δέντρο τῆς λευτεριᾶς, πού πότισαν μέ τό αἷμα τους οἱ ἥρωες τοῦ Γένους. Τά ἄθεα γράμματα ὑφαίνουνε τό σάβανο τοῦ Γένους…».Ἐκκλησία, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, ὅλοι νʼ ἀποτελέσουν κοινό μέτωπο κατά τῆς ἀθέου παιδείας, ὅπως ἐπικρατήση εἰς ὅλην τήν ἐκπαίδευσιν ἡ «Χριστιανική Παιδεία».