Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ

Ιωάννης Στουπάκης – Συντονιστής Β’

Διαγράψαμε το «εθνική» από την παιδεία, καταργήσαμε τα υπουργεία Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Εμπορικής Ναυτιλίας και Τουρισμού δηλαδή σχέδιο εθνικής και οι­κονομικής υποβάθμισης. Η πρωταρχική ενέργεια ήταν να πάμε στην Τουρκία να υποβά­λουμε τα διαπιστευτήρια μας. Να τραπούμε σε άτακτη υποχώρηση στα θέματα της εντα­ξιακής πορείας του γείτονα και στα θέματα εθνικής κυριαρχίας παραβιάζοντας «κόκκι­νες γραμμές» που προσεκτικά έθεσαν πραγματικοί ηγέτες του έθνους στο παρελθόν επίκειται συγκυριαρχία και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αναγνωρίζουμε Μακεδονική ταυτότητα και Μακεδονική γλώσσα στους Σκοπιανούς. Παραχωρούμε επικυριαρχία στους Τούρκους στην Κύπρο. Καταργούμε τις παρελάσεις και απαγορεύουμε τον εορτα­σμό του Πάσχα στα στρατόπεδα. Υπάρχει βέβαια και το σχέδιο Καλλικράτης που διαιρεί την Ελλάδα σε καντόνια για να είναι πιο εύκολος ο διαμελισμός. Και η χαριστική βολή για την  ολική καταστροφή του Ελληνισμού «βαπτίζουμε» 500,000 περίπου Μουσουλ­μάνους σε Έλληνες.  

Δεν είναι πασιφανές ότι η οικονομική κρίση έχει και πολιτικά κίνητρα; και αντί να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και σύνεση αμέσως, με πολύ λιγότερες δυσμενείς και αλυσωτές συνέπειες, αργοπορούμε επί μήνες και την χρησιμοποιούμε σα δεκανίκι για να δικαιολογήσουμε τις καταστροφικές μας ενέργειες στα εθνικά θέματα.  

Είναι βέβαιο ότι εθνοκτόνοι, ανθέλληνες, αντίχριστοι και καθοδηγούμενοι έχουν κα­ταλάβει θέσεις κλειδιά στην διακυβέρνηση της πατρίδας και καθημερινά προχωρούν στο καταστροφικό τους έργο. Και αποσβολωμένος ο Ελληνικός λαός διερωτάται, αν κά­ποιος ηγέτης είχε εντολή να διαμελίσει την Ελλάδα και να αφανίσει τον Ελληνισμό τι περισ-σότερο θα έκανε;

 Τουλάχιστο, την 25η Μαρτίου ας σημαιοστολίσουμε τα σπίτια μας και ας κτυ­πήσουν οι καμπάνες στις εκκλησιές για να δείξουμε ότι ακόμη υπάρχει Ελλη­νισμός.

 http://gr.mc277.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jssmec@optonline.net

Μαρτίου 7, 2010  

*Η Επιτροπή των Είκοσι αποτελείται από Ευρωπαίους & Αμερικανούς επιχειρηματίες, δικηγόρους, καθη­γητές και επιστήμονες με γνώση των ιδρυτικών αρχών της Ε.Ε. καθώς και με συνεχή μελέτη των πολιτικών και γεωπολιτικών δεδομένων των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής για τα τελευταία πενήντα χρόνια.