ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Μανουὴλ τοῦ Δοῦκα τοῦ Λαμπαδαρίου (Ιε΄ αἰών).
Τίτλος: Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος…Κοινωνικὸν εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ἦχος α΄ (0 click)
Caption: Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Μανουὴλ τοῦ Δοῦκα τοῦ Λαμπαδαρίου (Ιε΄ αἰών).
Filename: koinonikon-xristougenon.mp3
Size: 22 MB
Τὸ παρόν μέλος ὑπὸ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους (Ιγ΄ αἰών).
Τίτλος: Αἰνεῖτε τὸν Κύριον…Κοινωνικὸν τῆς Κυριακῆς. Ἦχος πλ.α΄ (0 click)
Caption: Τὸ παρόν μέλος ὑπὸ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους (Ιγ΄ αἰών).
Filename: aineite-ton-kirion-koukouzeli-eliniki-bizantini-xorodia.mp3
Size: 8 MB