Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Η Αργατία στον Πόντο… αλλά και σήμερα!

έσα στις ίδιες και πολύ χειρότερες με την Ελλάδα συνθήκες, οι Έλληνες του Πόντου, αποκομμένοι και απομονωμένοι από τον βασικό κορμό του ελληνισμού, αξιοποίησαν και ανέπτυξαν μορφές εργασίας και κοινής προσπάθειας σε συνεταιρι­στική βάση, σε διάφορες εργασίες τους.