Δημοσιεύσεις ετικέτας «Πατὴρ Ἀνανίας Κουστένης»

Πατὴρ Ἀνανίας Κουστένης: Ἔφυγε μία λαμπρὴ μορφὴ τῆς Ἑλληνορθοδοξίας ποὺ δίδασκε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα

Μία μεγάλη μορφὴ τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κουστένης, ἐκοιμήθῃ τό Σάββατο 15 Μαΐου, ἀφήνοντας τὴν κοινωνία μας φτωχότερη ἀπὸ πνευματικοὺς φάρους Χάριτος ποὺ φωτίζουν τὸ σκοτάδι τοῦ αἰώνα μας.