Δημοσιεύσεις ετικέτας «Νικήτας Αποστόλου»

Απόπειρα αλλοίωσης του θεσμού του γάμου…

Του Νικήτας Αποστόλου: Πολλοί πολίτες έλαβαν θέση στο τύπο και τα ΜΜΕ για το σχέδιο νόμου «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», με το οποίο η Κυβέρνηση “αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της ισότητας