Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΉΧΟΣ ΠΛ. Β΄ (ΑΡΓΟΣ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟΣ)»

Ι. Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Κοντάκιον Μ. Κανόνος, «Ψυχή μου, ψυχή μου», μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄ (αργός ειρμολογικός)

Ι. Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Κοντάκιον Μ. Κανόνος, «Ψυχή μου, ψυχή μου», μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄ (αργός ειρμολογικός) – Ψάλλουν οι Πατέρες του Κελλιού.