Δημοσιεύσεις ετικέτας «ηλεκτρονικού πιστωτικού διαβατηρίου»

Συνεδριάζει η Λέσχη Bilderberg στη Λισαβόνα – Ποιοι Έλληνες συμμετέχουν

Σχόλιο Ενωμένης Ρωμηοσύνης: Η «Nova Credit Inc» είναι μια εταιρία που σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα έχει ως στόχο την εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο του  «ηλεκτρονικού πιστωτικού διαβατηρίου»  ώστε κάθε άνθρωπος να καταστεί  κάτοχος ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού με πλήρες ιστορικό και κατ’επέκταση ελεγχόμενα εξυπηρετούμενος, ασχέτως του που βρίσκεται και του πόσο πλούσιος ή φτωχός είναι.