Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΉΧΟΣ Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκά, Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου) Ιδιόμελα του Τριωδίου, Ήχος Α΄- Χερουβικόν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκά, Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου) Ιδιόμελα του Τριωδίου Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Χερουβικόν, μέλος Χ. Παπανικολάου (Κελλιώτικο), Ήχος Α΄ (συντετμημένο). Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος.