Δημοσιεύσεις ετικέτας «EΠΙΛΟΓΗ»

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Πότε αρχίζει ο παράδεισος και η κόλαση του ανθρώπου;

Η αθανασία του ανθρώπου ξεκινά από τη σύλληψή του μέσα στην κοιλία της μητέρας του.
Και πότε αρχίζει ο παράδεισος και η κόλαση του ανθρώπου;