Δημοσιεύσεις ετικέτας «9 καρποί του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο»

Οι 9 καρποί του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο

Με το Πνεύμα το Άγιο το Άκτιστο να δρα έξω από ανθρώπινους κανόνες, πέρα από την λογική του κόσμου και άνευ όρων ως προς την Σοφία που Το διέπει Αυτό, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει ωστόσο κάποια από τα γνωρίσματα Του, που κατοικούν στον εν Αγίω Πνεύματι άνθρωπο μετά από αγώνα πνευματικό.