Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΤΥΠΙΚΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΠΛ. Δ’ ΨΑΛΛΕΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΑΝΙΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΩΜΑΔΩΝ»

Μουσικά Κείμενα (ΙΔ΄ Λουκά) – Δογματικό Θεοτοκίο Πλ. Δ΄ -Τυπικά Αγιορείτικα Πλ. Δ’

Μουσικά Κείμενα (ΙΔ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίο Πλ. Δ΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων – Τυπικά Αγιορείτικα Πλ. Δ’. Ψάλλει η αδελφότητα των Δανιηλαίων και Θωμάδων.