Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ο Αγ. Ιωσήφ Σαμάκος ο Ηγιασμένος»

Ο Αγ. Ιωσήφ Σαμάκος ο Ηγιασμένος

Η διαμονή του στους Αγίους Τόπους έντεινε τον πνευματικό του αγώνα και καλλιέργησε στην ψυχή του την χριστιανική υποχρέωση της φιλανθρωπίας. Όταν γύρισε στη Μονή του, άρχισε ένα μεγάλο έργο φιλανθρωπίας, διότι είχε τη βεβαιότητα ότι στα πρόσωπα των ενδεών ανθρώπων ευεργετούσε το Χριστό.

Ο Αγ. Ιωσήφ Σαμάκος ο Ηγιασμένος

Επισκεπτόταν ασθενείς, στους οποίους προσεύχονταν με θέρμη για την αποκατάσταση της υγείας τους, φυλακισμένους, τους οποίους εμψύχωνε και στήριζε και κάθε πονεμένη ψυχή, παρηγορούσε. Σε πολλές περιπτώσεις θαυματουργούσε, όπως λ.χ. προμηθεύονταν θαυματουργικώς πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία.