Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΕΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 13»

Ο Όσιος καί Θεοφόρος Πατήρ Ημῶν Ιωακείμ , Κτίτωρ Ιεράς Μονής Νοτενών Σκιαδά Αχαΐας (16ος-17ος αἰ. 3η Ἰουλίου)

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Νοτενῶν εἶναι κτισμένη στὶς παραφυάδες Ἐρύμανθου (Ὠλενοῦ), ἢ ὡς γνωσττερο ὡς Σκιαθοβούνη, ποὺ κατευθύνεται πρὸς νότο καὶ καταλήγει στὸν ποταμὸ Πηνειὸ τῆς Ἠλείας. Ἡ Μονὴ εἶναι πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ Σκιαδᾶ τοῦ Δήμου Τριταίας ἀνηφορίζοντας ἀπὸ τὸν νομὸ Ἀχαΐας καὶ ἀκολουθῶντας χωμάτινο ὁδικὸ δρόμο ποὺ φέρει τὴν ὀνομασία «Ἱερὰ Μονὴ Νοτενῶν», ἐνῷ ἀπὸ τὸν νομὸ Ἠλείας ἡ πρόσβαση γίνεται ἀπὸ τὸ χωριὸ Κακοτάρι.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ

  Νικολέττας Παπαγεωργίου νηπιαγωγοῦ   Εἰσαγωγικὸ πλαίσιο Κατὰ καιροὺς ὑπῆρξαν καὶ συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν, παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες ἐπιστημόνων, στερεότυπες ἀντιλήψεις […]