Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΓΙΩΝ»

Απολυτίκιο των εν αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρείας -18 Ιανουαρίου

Απολυτίκιο των εν αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου – Ήχος Δ΄- Ψάλλει ο Ιεροψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Ιωάννης Βρούζος