ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΕΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2012)