ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)