Τό Ἰαματικό Λαδάκι

  Ἡ κυρία Ζ. Κ. ἀπό τά Καμίνια τοῦ Πειραιᾶ θορυβήθηκε κάποιο πρωϊνό ἀπό τά κλάματα τοῦ μικροῦ της Χρήστου, πού ἔνιωθε δυνατούς πόνους στά πόδια του καί ἀδυναμία νά στηριχθεῖ ἐπάνω τους. Ὁ γιατρός πού τόν ἐξέτασε διαπίστωσε πα-ράλυση τῶν κάτω ἄκρων.

Ἡ πονεμένη μητέρα δέν ἔχασε τήν ψυχραιμία της. Πάνω ἀπό τούς γιατρούς στέκουν οἱ Ἅγιοι, σκέφθηκε, στέκει ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Καί δέν ἔπεσε ἔξω. Προσευχήθηκε θερμά στόν ἅγιο Πατάπιο, πού εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό μοναστήρι του, καί ἄλειψε τό μικρό της Χρῆστο μέ λαδάκι ἀπό τό κανδήλι τοῦ Ἁγίου, πού εἶχε πάρει στό σπίτι της γιά εὐλογία. Καί τό θαῦμα ἔγινε. Τό παιδί ἔγινε καλά καί στηρίχθηκε στά πόδια του πρός δόξαν Θεοῦ καί τοῦ ὁσίου Παταπίου καί χαρά τῆς πιστῆς μητέρας.

Ἀπό τό βιβλίο : ΔΕΛΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός Ἡμῶν Παταπίου τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια.

Ἐκδόσεις Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Μέ τίς εὐλογίες τῆς Ἱεράς Μονῆς