Πεντηκοστάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος (Ἰζ αἰὼν). Ἦχος πλ.δ΄. Ψάλλει ἡ χορωδία Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης
Τίτλος: Πεντηκοστάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι…Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι… (0 click)
Caption: Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος (Ἰζ αἰὼν). Ἦχος πλ.δ΄. Ψάλλει ἡ χορωδία Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης
Filename: 03-penthkostaria-m-tessarakosths-hx-pl-d-2.mp3
Size: 5 MB