ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: “ΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ”