ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν