ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν