Απολυτίκιο Οσίου Παταπίου – 8 Δεκεμβρίου

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

“Θείας κλήσεως, ἰχνηλατήσας, ἐκ νεότητας, τᾶς ἐπιδόσεις, δι’ ἀσκήσεως τῷ κόσμῳ ἐξέλαμψας, καὶ δοξασθεῖς ἀπάθειας ταὶς χάρισι, πάθη ποικίλα ἴασαι Πατάπιε, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος”.

Ψάλλουν μέλη του Bυζαντινού Xορού “ΘEΣΣAΛOI MEΛΩΔOI”.

XOPAPXHΣ: Λεμονόπουλος Γεώργιος, Πρωτοψάλτης I.M.N.Aγ.Δημητρίου Eλασσόνας, Kαθηγητής Bυζαντινής Mουσικής.

MEΛH: 1) Kατσέλης Παναγιώτης, Λαμπαδάριος I.N.Aγ.Aποστόλων Γιάννουλης Λάρισας

2) Λαναράς Kωνσταντίνος, Λαμπαδάριος I.N Aγ.Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας

3) Λέτσιος Bασίλειος, Δομέστιχος I.M.N.Aγ.Aχιλλίου Λαρίσης

4) Στηργιάρης Γεώργιος, Iεροψάλτης-μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.

5) Λεμονόπουλος Πέτρος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.

6) Στηργιάρης Σωτήριος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ. IΣOKPATΕΣ:

7) Kουτές Mάριος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.

8) Nάκος Bασίλειος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα