Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ε΄από του Πάσχα – Της Σαμαρείτιδος) Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄- Και νυν, Αναστάσεως ημέρα, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Α΄