Μουσικά Κείμενα (Ε΄ Λουκά)

Ά αντίφωνον του δ΄ ήχου – Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – Ο Χερουβικός ύμνος, μέλος ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου, ήχος δ’ λέγετος