Γέρων Φιλόθεος Καρακαλλινός: «Έχουμε βγει από χαριτωμένες γενιές Πατέρων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Ηρώων και Αγωνιστών και πώς είμαστε σήμερα;»