Βίντεο εκδήλωσης “Στο μονοπάτι για την Παναγούδα”, Λαμία 28-11-2018