π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Μη λέτε αυτά τα λόγια στις κηδείες, είναι βλασφημία…