Οἱ Ὁδηγοί τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Α’ τόμος

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη γιά νά βοηθήση νά ξεκαθαρίσουν οἱ Νεοέλληνες τήν δική τους ταυτότητα, νά βροῦν τόν προσανατολισμό τους, νά  ἀποτινάξουν τήν πνευματική αἰχμαλωσία ἀπό τίς ξένες ἐπιρροές, ἐκδίδειτήν πεντάτομη σειρά οἱ Ὁδηγοί τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Περιλαμβάνονται σ᾿αὐτήν πρόσωπα πού ἐνσάρκωσαν τίς ὑψηλές ἀξίες μας καί τά ἰδανικάτοῦ Γένους μας, καί μίλησαν, ἔγραψαν καί ἀγωνίσθηκαν νά τά ὑπερασπιστοῦν ἀπό τίς ξένες δυνάμεις (Βαυαροκρατία, Ἀγγλοκρατία, ΕὐρωπαϊκήἝνωση).

Στόν παρόντα Α’ τόμο τῆς σειρᾶς περιλαμβάνονται ἕξι τριάδες προσώπων, μεγάλων μορφῶν τοῦ Γένους μας, πού ἔζησαν ἀπό τά χρόνια τῆς Ἐπαναστάσεως μέχρι σήμερα. Εἶναι πολιτικοί καί στρατιωτικοί, ἱστορικοί, λογοτέχνες, ποιητές, ἀγωνιστές ἐναντίον τῶν ξένων ἐπιδράσεων καί Ἅγιοι. Αὐτοί εἶναι οἱ ἥρωες τοῦ πνεύματος καί πρέπει νά τιμῶνται ἰσάξια μέ τούς Ἐθνικούς ἥρωές μας. Ἐκεῖνοι ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν Ἐλευθερία τῆς πατρίδος καί αὐτοί κοπίασαν, ἀναλώθηκαν καί κάποιοι θυσιάστηκαν γιά τήν πνευματική ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Συμπαραστάτες καί ὁδηγοί σ᾿αὐτόν τόν   ἀγῶνα τῆς αὐτοσυνειδησίας μας ὑπῆρξαν οἱ ἀναφερόμενοι στόν παρόντα Α’ τόμο καί οἱ ἄλλοι πού θά συμπεριληφθοῦν στούς ἑπόμενους τόμους.Ὁ λαός τούς τιμᾶ, διότι ἐκφράζουν τήν κρυμμένη Ρωμαίϊκη συνείδησή του καί δείχνουν τό ἀληθινό μας πρόσωπο. Γι᾿αὐτό ἐπαξίως δικαιοῦνται τόν χαρακτηρισμό «Οἱ Ὁδηγοί τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ».

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα