Φάκελος χρέος

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2018)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 26/06/18

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ:

Γιάννης Καραμολέγκος: Οἰκονομολόγος, Ἀρθρογράφος

ΣΧΟΛΙΑ :

Μία ἐπίκαιρη συνέντευξη μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη συμφωνία στό Eurogroup καί τήν ἀμφιλεγόμενη ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια καθώς καί τήν ὑποτιθέμενη ἐλάφρυνση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Ὁ Οἰκονομολόγος Γιάννης Καραμολέγκος ἀποκαλύπτει γιατί τό πολιτικό σύστημα καί οἱ δανειστές ἐπικεντρώνονται στήν βιωσιμότητα μόνο του χρέους, δηλαδή στούς ἀριθμούς, ἐνῶ τό πραγματικό ἐρώτημα εἶναι ἄν εἶναι βιώσιμη ἡ χώρα καί ἡ κοινωνία μας μέ τά ὅσα μᾶς ἔχουν ἐπιβληθεῖ.

– Τελικά, τό χρέος εἶναι βιώσιμο ἤ ὄχι;

– Ἡ τελευταία συμφωνία στό Eurogroup ἦταν ὠφέλιμη γιά τήν χώρα μας;

– Ποιά ἦταν ἡ πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ κρατικοῦ χρέους ἀπό τήν μεταπολίτευση καί ἔπειτα;

– Πῶς καί γιατί διογκώθηκε τά τελευταῖα χρόνια;

– Τί μποροῦν νά περιμένουν οἱ πολίτες γιά τά ἑπόμενα χρόνια;

– Μποροῦμε τελικά νά ξεφύγουμε ἀπό τά οἰκονομικά ἀδιέξοδα ποῦ ἀντιμετωπίζουμε;