Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη στὴ Σαλαμῖνα: Ἱερὰ Παράκληση καὶ ὁμιλία

 
Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντίνου τὴν Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου 2023 ἐψάλη Ἱἐρὰ Παράκληση πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο στήν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης.
Ὁ π. Ἀχίλλιος, ἱεροκήρυκας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἅμα τῷ πέρατι τῆς παρακλήσεως ὁμίλησε γιὰ τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ. Ἀρχικὰ ἀναφέρθηκε διεξοδικὰ στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ποὺ γίνεται μνεία στὸν ἀστέρα. Ἐξήγησε, ἐρειδόμενος στὴν πατερικὴ ἑρμηνευτική, τὸν συμβολισμὸ τῶν δώρων. 
 
Ἔκανε λόγο στὴν ἐπιστημονικὴ προσέγγιση τοῦ ἱεροῦ ἀστέρος. Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε καὶ σὲ ἄλλες πηγὲς ποὺ μνημονεύουν τὸ ἱερὸ ἄστρο, κυρίως στὰ ἀπόκρυφα εὐαγγέλια. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑρμηνεία θεωρεῖ τὸ ἄστρο μυστήριο. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ τρία μυστήρια ποὺ συνδέονται μὲ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου. Τὸ πλῆθος τῶν πατερικῶν χωρίων ἀποδεικνύει τὴν ὑπερφυσικὴ ὀντότητα τοῦ ἀστέρος.
 
Οἱ Καππαδόκες Πατέρες καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπιχειρηματολογοῦν ὅτι τὸ ἀστέρι ἦταν ἄγγελος Κυρίου. Στὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ π. Ἀχίλλιος εὐχήθηκε νὰ ἑορτάσουμε θεοπρεπῶς τὰ Χριστούγεννα. ὁ Ἅγιος Παϊσιος μᾶς προτρέπει νὰ γίνουμε προσκυνητὲς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Στὴν παράκληση ἔψαλε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης. 
 
Εὐχαριστοῦμε τὸν Μητροπολίτη μας κ. Κωνσταντῖνο, ποὺ ἀσμένως μᾶς ἔδωσε τὴν εὐλογία του, τὸν π. Ἀχίλλιο ποὺ τέλεσε τὴν παράκληση καὶ μᾶς ἀπηὺθυνε λόγους οἰκοδομῆς, τὸν πατέρα Τιμόθεο Λαϊβερᾶ ποὺ συμπροσευχήθηκε στὸ ἱερὸ βῆμα, τὴν Ἡγουμένη Παρθενία ποὺ μᾶς προσκάλεσε στὴν ἀγαπημένη τῶν Σαλαμίων Ἱερὰ Μονή, τὸν πρόεδρο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ κατέκλυσαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Σᾶς εὐχόμαστε καλὰ Χριστούγεννα!

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, Σαλαμῖνα.